Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:54:01

Poprawka 102

Za: 29 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6