Narzędzia:

Dnia 16-02-2012 godz. 16:03:38

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15