Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2014 godz. 11:06:37

Poprawka 3

Za: 26 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 49 0 49 0 13
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 24 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 1 1 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 0 1 0 1