Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 12-06-2014 godz. 11:18:37

Poprawka 2

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22