Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dnia 12-06-2014 godz. 11:04:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 49 49 0 0 13
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 24 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1