Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 12-06-2014 godz. 11:16:59

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 48 48 0 0 14
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 0 25 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1