Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Dnia 12-06-2014 godz. 11:12:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19