Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2014 godz. 11:03:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 48 48 0 0 14
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 24 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 1 1 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1