Narzędzia:

Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Dnia 06-06-2014 godz. 13:19:36

Poprawka 4

Za: 26 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25