Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 06-06-2014 godz. 13:44:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 45 45 0 0 17
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 22 22 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1