Narzędzia:

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Dnia 06-06-2014 godz. 13:39:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 68 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26