Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 06-06-2014 godz. 13:30:29

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 46 46 0 0 16
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 22 2 0 20 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1