Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 06-06-2014 godz. 13:29:03

Poprawka 14

Za: 23 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 46 0 46 0 16
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 21 21 0 0 7
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 1 1 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 0 1 0 1