Narzędzia:

Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Dnia 06-06-2014 godz. 13:18:43

Poprawka 1

Za: 22 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 45 0 45 0 17
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 22 21 0 1 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 0 2 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 0 1 0 1