Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 06-06-2014 godz. 13:28:39

Poprawka 13

Za: 24 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 46 1 45 0 16
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 22 22 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 0 1 1 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2