Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 06-06-2014 godz. 13:27:50

Poprawka 11

Za: 66 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30