Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 06-06-2014 godz. 13:27:06

Poprawka 9

Za: 24 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25