Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 06-06-2014 godz. 13:26:21

Poprawka 6

Za: 27 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26