Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-06-2014 godz. 13:17:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 44 44 0 0 18
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 21 0 0 21 7
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1