Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dnia 22-05-2014 godz. 14:57:51

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 71 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26