Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dnia 22-05-2014 godz. 14:57:20

Poprawka

Za: 10 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 25