Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Dnia 22-05-2014 godz. 14:51:56

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 50 0 0 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 21 21 0 0 9
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2