Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin

Dnia 22-05-2014 godz. 14:49:28

Poprawka

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 49 0 1 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 21 21 0 0 9
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2