Narzędzia:

Ustawa o prawach konsumenta

Dnia 22-05-2014 godz. 14:24:05

Poprawka 1

Za: 23 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 1 49 0 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 20 20 0 0 10
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 1 2 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2