Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 22-05-2014 godz. 14:45:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 49 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 24