Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 22-05-2014 godz. 14:44:54

Poprawka 2

Za: 69 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 25