Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 22-05-2014 godz. 14:44:32

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 25