Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 22-05-2014 godz. 14:44:10

Wniosek I - bez poprawek

Za: 5 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 3 45 2 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 21 0 21 0 9
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2