Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-05-2014 godz. 14:38:09

Poprawka 5

Za: 21 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 0 50 0 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 20 19 0 1 10
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 1 2 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2