Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 22-05-2014 godz. 14:22:09

Poprawka 2

Za: 21 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 0 49 1 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 19 19 0 0 11
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 1 2 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2