Narzędzia:
Stanisław Lamczyk

Stanisław Lamczyk

  • okręg wyborczy nr 63, Słupsk
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:
  • WWW: http://www.lamczyk.pl/

Senator X kadencji

Poseł na Sejm V, VI, VII  i VIII kadencji.

 

Urodził się 12 sierpnia 1957 r. w Brusach.

W 1984 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracy doktorskiej „Polityka Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

W latach 1987-1990 pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Radunia” w Somoninie, następnie od 1990 do 2005 roku był prezesem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „IZOBUD”.

Od 1998 do 2002 roku był radnym gminy Somonino, następnie przez trzy lata zasiadał w radzie powiatu kartuskiego.

Przez wszystkie lata sprawowania mandatu posła związany był z Komisją Infrastruktury. Był zastępcą przewodniczącego podkomisji stałej ds. transportu kolejowego i poczty, zastępcą przewodniczącego podkomisji stałej ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej.

Biuro senatorskie
ul. Gdańska 29, 83-300 Kartuzy, tel. 503 187 421
czynne:
poniedziałek - czwartek 9.00-16.00

Filia
ul. Gimnazjalna 3/3, 89-600 Chojnice, tel. 511 274 627
czynne:
wtorek 13.00-15.00

Filia
ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów, tel. 503 187 421
czynne:
spotkanie po umówieniu telefonicznym 503 187 421

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)