Narzędzia:
Ewa Matecka

Ewa Matecka

  • okręg wyborczy nr 95, Kalisz
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji.

 

Urodziła się 3 listopada 1956 r. w Ostrowie Wielkopolskim.

W 1980 r. ukończyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z tytułem magistra archeologii.

W latach 1983-2002 była dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Do 2006 r. obejmowała stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Imprez Kulturalnych Centrum-Ostrów sp. z o.o. Do 2014 r. pełniła funkcję dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury. W latach 2014-2019 piastowała urząd zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

W latach 1990–1994 była radną i członkiem zarządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W latach 2014-2019 przewodniczyła Zespołowi ds. likwidacji barier architektonicznych oraz Radzie Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Była wiceprzewodniczącą Rady Pożytku Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim ponadto kierowała pracami Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dla Ostrowa Wielkopolskiego.  

Do 2019 była wiceprzewodniczącą Komisji Kultury Związku Miast Polskich.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- członkiem Komisji Zdrowia,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Bezpartyjna.

Biuro senatorskie
ul. Wrocławska 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 537 400 166, 537 600 199
czynne:
poniedziałek-piątek 11.00-17.00

ul.Ogrodowa 9, 63-700 Krotoszyn, teltel. 537 400 166, 537 600 199
biuro@matecka.senat.pl
Biuro pracuje zdalnie zgodnie z godzinami pracy biura w Ostrowie Wielkopolskim. Konkretne spotkania są ustalane wcześniej z osobami zaineresowanymi.
 

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)