Narzędzia:
Antoni Mężydło

Antoni Mężydło

  • okręg wyborczy nr 11, Toruń
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:
  • WWW: http://www.antonimezydlo.pl

Senator X kadencji.

Poseł na  Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji.

 

Urodził się 23 sierpnia 1954 r. w Lubawie.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiejna Wydziale Elektroniki z tytułem magistra inżyniera. Posiada absolutorium z fizyki Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów przedsiębiorstw i rynku kapitałowego w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Pracował jako wydawca i poligraf. W latach 1983-1987 był konstruktorem w Zakładach Radiowych i Telewizyjnych „Zarat” w Toruniu. W latach 1988-1989 pracował jako elektronik w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W okresie 1991-1995 był kierownikiem dystrybucji Wydawnictwa Editions Spotkania w Warszawie. W latach 1995-1996 pracował jako magazynier w Wydawnictwie Krupski i Spółka w Warszawie. Od 1998 do 2001 kierował Wydziałem Wydawnictw i Poligrafii w Gospodarstwie Pomocniczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od 1977 r. był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, gdańskiego Studenckiego Komitetu Solidarność, kolportował wydawnictwa niezależne; w 1978 r. współorganizował Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, drukował pierwsze numery niezależnego „Robotnika Wybrzeża”, „Głosu”; w latach 1979–1980 organizował w Gdańsku wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych.

W 1981 kierował Ośrodkiem Kultury Społecznej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W latach 1983-1988 współorganizował druk i kolportaż podziemnej Oficyny Wydawniczej Kwadrat w Toruniu. Jest współzałożycielem toruńskiego Klubu Myśli Politycznej.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- członkiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Należy do Platformy Obywatelskiej.

 

Biuro senatorskie
ul. Bankowa 14/16/3A, 87-100 Toruń, tel. 56 621 14 07
czynne:
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

filia
ul. Grudziądzka 29, Chełmno, tel 604 554 282

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Korekta sprawozdania wydatków (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)