Narzędzia:
Jolanta Hibner

Jolanta Hibner

  • okręg wyborczy nr 40, Warszawa
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji

Poseł na Sejm V, VI i VIII kadencji

Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji

 

Urodziła się 26 stycznia 1951 r. w Ząbkach.

W 1975 r. ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Następnie, w roku 1994 ukończyła studia podyplomowe w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1976-1986 pracowała jako projektant w Biurze Projektów Szkół Wyższych, następnie od 1986 w Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol". W latach 1990–1994 była naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Gminy Żoliborz, a od 1994 r. – dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Warszawa-Centrum. W latach 2002 – 2009 była dyrektorem ds. inwestycji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 1990-2002 była radną m.st. Warszawy.

W 2009 roku została wybrana do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Jest Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Pełni też funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Politechniki Warszawskiej.

W 2000 roku otrzymała dyplom Ministerstwa Skarbu dla członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- członkiem Komisji Ustawodawczej,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej. Zasiada w Radzie Krajowej PO.

Biuro senatorskie
Aleje Ujazowskie 18, 00-478 Warszawa, tel. 539 233 085
czynne:
poniedziałek-czwartek 9.00-15.00

Filia biura
ul. Piłsudskiego 2, 05-091 Ząbki, tel. 539 233 085
czynne:
poniedziałek  16.30 – 18.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)