Narzędzia:
Jan Filip Libicki

Jan Filip Libicki

  • Okręg wyborczy nr 89
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://libicki.pl

Poseł V i VI kadencji.

Urodził się 17 stycznia 1971 r. w Poznaniu.

W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1997–2005 był doradcą prezesa w zakładzie pracy chronionej Edica, a od 1999 do 2002 r. – prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie 2007–08 pracował w Stowarzyszeniu „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”, był także doradcą prezesa Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

W latach 2002–05 sprawował mandat radnego Rady Miasta Poznania.

W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej, a w VI kadencji – Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas obu kadencji pracował w Komisji do spraw Unii Europejskiej. W Senacie VIII kadencji był członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP.