Narzędzia:
Stanisław Gawłowski

Stanisław Gawłowski

  • okręg wyborczy nr 100, Koszalin
  • Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji.

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. 

 

Urodził się 27 listopada 1968 w Brzegu.

Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

W 1987 przystąpił do Ruchu Wolność i Pokój. W 1988 r. został członkiem antykomunistycznej Konfederacji Polski Niepodległej.

W 1994 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Darłowie i jednocześnie członkiem Zarządu Miasta Darłowa. Dwa lata później, w wieku 28 lat, został zastępcą burmistrza Darłowa. W 1998 r. został radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, był przewodniczącym Komisji Turystyki i Kultury Fizycznej. W 1999 r. premier Jerzy Buzek powołał go na Zarządcę Komisarycznego Gminy Mielno. Od 2002 roku był zastępcą prezydenta miasta Koszalina.

W 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej został po raz pierwszy wybrany posłem. Od 16 listopada 2007 roku do 15 czerwca 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jako poseł na Sejm VIII kadencji (2015 - 2019) był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W latach 2008 - 2011 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Został odznaczony m.in.:

1)      przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za aktywną działalność na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce - Srebrnym Krzyżem Zasługi

2)      przez Ministra Rolnictwa - medalem „Zasłużony dla rolnictwa”

3)      przez Ministra Sprawiedliwości - Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

4)      przez Ministra Spraw Wewnętrznych - Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Policji”

5)      przez Marszałka Województwa Opolskiego - Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” -

6)      przez władze powiatu koszalińskiego - medalem honorowym „Za Zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”

7)      przez Radę Powiatu Drawskiego - tytułem „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”

8)      przez Marszałka Województwa Lubelskiego - Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”

Jest Honorowym Obywatelem Miast: Brzegu, Darłowa i Polanowa oraz Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych.

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
- członkiem Komisji Ustawodawczej,
- członkiem Komisji Środowiska.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

 

Biuro senatorskie
ul. Dworcowa 10/4, 75-201 Koszalin, tel. 94 317 03 02

czynne:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Korekta sprawozdania (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)

Pracownicy i współpracownicy