Narzędzia:
Joanna Sekuła

Joanna Sekuła

  • okręg wyborczy nr 77, Katowice
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:
  • WWW: http://www.joannasekula.pl

Senator X kadencji.

 

Urodziła się 17 marca 1961 r. w Siemianowicach Śląskich.

W 1984 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Mechaniczno-Hutniczym Politechniki Śląskiej. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Od 1984 do 2007 r. pracowała w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, a w latach 2007 - 2009 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Od 2009 do 2011 r. zatrudniona była w Spółce Restrukturyzacji Kopalń na stanowisku Dyrektora Biura Gospodarki Mieszkaniowej. W 2011 roku została powołana na stanowisko dyrektora w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych.

Jest pełnomocniczką Kongresu Kobiet, członkinią Stowarzyszenia Aktywne Kobiety.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącą Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
- członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Należy do Platformy Obywatelskiej.


Biuro senatorskie
ul. Warszawska1/4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 607 16 39
czynne:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)