Narzędzia:
Marcin Bosacki

Marcin Bosacki

  • okręg wyborczy nr 91, Poznań
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:
  • WWW: http://www.facebook.com/MarcinRBosacki/

Senator X kadencji.

 

Urodził się 5 listopada 1970 r. w Poznaniu.

W 1994 r. ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra historii.

Od 1990 r. był związany z Gazetą Wyborczą. Był m.in. sekretarzem redakcji oddziału w Poznaniu, redaktorem działu politycznego oraz szefem działu zagranicznego. W latach 2007-2010 był korespondentem w Waszyngtonie.

W latach 2010-2013 pełnił funkcję rzecznika prasowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie.

W latach 2013-2016 był ambasadorem RP w Kanadzie.

Działacz opozycji demokratycznej w latach 1985-1989. Działał w Szkolnych Kołach Oporu Społecznego oraz w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był redaktorem pism podziemnych. Autor książki „Podziemie w Cegielskim”.

Współpracował z wieloma mediami i instytutami zagranicznymi, m.in. German Marshall Fund oraz Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie.

Żonaty, czwórka dzieci.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- członkiem Komisji Obrony Narodowej,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
- przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Od 28 września 2020 r. jest przewodniczącym grupy senatorów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

 

Biuro senatorskie

Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań, tel. 61 842 72 23
czynne: poniedziałek-piątek 9.00-16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)