Narzędzia:
Ryszard Świlski

Ryszard Świlski

  • okręg wyborczy nr 66, Gdańsk
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji.

Sekretarz Senatu X kadencji.

 

Urodził się 4 stycznia 1971 roku w Gdańsku.

W 1996 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej  na Wydziale Finansów i Zarządzania.

W latach 1996–1997 pracował w Bankowym Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,Heros-Life" SA, następnie w latach 1997-2002 był dyrektorem sopockiego STU ERGO HESTIA SA.

W latach 1994–1998 zasiadał w radzie miejskiej Pruszcza Gdańskiego jako jej wiceprzewodniczący. W 1998 roku został radnym powiatowym i najmłodszym przewodniczącym rady powiatu w Polsce. W 2002 utrzymał mandat radnego powiatu, w tym samym roku został także wicestarostą gdańskim. Od 2005 do 2010 r. był zastępcą burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Od 2010 do 2018 r. był wybierany do zarządu województwa pomorskiego. Po wyborach w 2018 r. został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa pomorskiego.

Do 24 października 2019 r. był prezesem Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- członkiem Komisji Infrastruktury,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

 

Należy do Platformy Obywatelskiej, jest członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego PO.

Biuro senatorskie
ul. Chopina 28, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 575 070 635
czynne:
poniedziałek, środa,piątek  11.00 - 17.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)