Narzędzia:
Dorota Tobiszowska

Dorota Tobiszowska

  • okręg wyborczy nr 74, Katowice
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X
  • E-mail:
  • WWW: http://www.dorotatobiszowska.pl

Urodziła się 14 grudnia 1966 r. w Rudzie Śląskiej.  

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując tytuły magistra administracji i magistra prawa. Na tej samej uczelni ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa.

W latach 1988-1989 pracowała jako nauczyciel w przedszkolu w Rudzie Śląskiej. Następnie od 1989 r. pracowała jako starszy inspektor księgowości w Kopalni Węgla Kamiennego „Wawel”, następnie od 2000 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” (obecnie KWK „Ruda”) jako kierownik działu organizacyjno-prawnego.

W latach 2014-2019 zasiadała w Radzie Miasta Ruda Śląska.

Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Bezpartyjna.

Biuro senatorskie
ul. Piotra Niedurnego 34, 41-709 Ruda Śląska, tel. 798979512
czynne:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Korekta sprawozdania za 2019 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)

Pracownicy i współpracownicy