Narzędzia:
Grzegorz Bierecki

Grzegorz Bierecki

  • okręg wyborczy nr 17, Chełm
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X
  • E-mail:
  • WWW: http://bierecki.senat.pl

Senator VIII, IX i X kadencji

 

Urodził się 28 września 1963 r. w Gdyni.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1996 r. - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji tej samej uczelni.

Jest bankowcem. W latach 1992–2012 był prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w Sopocie, w okresie 2012–14 pełnił funkcję przewodniczącego jej Rady Nadzorczej. Od 2008 r. jest prezesem SKOK Holding S.A.R.L. w Luksemburgu, od 2010 r. prezesem Fundacji SANITAS Centrum Medycyny Specjalistycznej. Pracuje też w Spółdzielczym Instytucie Naukowym w Sopocie, pełni funkcję jego prezesa.

W latach 1989-91 był szefem biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Zasiada w radach nadzorczych licznych spółek i fundacji. W latach 1990-2011 był prezesem Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie. W latach 2001-13 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego, a od 2013 do 2015 r. był przewodniczącym World Council of Credit Unions Inc. w Madison (USA). Od 1996 r. przewodniczy Radzie Nadzorczej SKOK im. F. Stefczyka. W latach 1998-2012 zasiadał w Zgromadzeniu Ogólnym Krajowej Rady Spółdzielczej.

W Senacie VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

W Senacie IX kadencji był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

W 2007 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez prezydenta Andrzeja Dudę.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

 

Bezpartyjny.

 

Biuro Senatorskie
ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 36 77
czynne:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)