Narzędzia:
Halina Bieda

Halina Bieda

  • okręg wyborczy nr 71, Katowice
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:
  • WWW: http://www.halinabieda.pl

Senator X kadencji.

 

Urodziła się 6 października 1962 r. w Chorzowie.

W 1987 r. ukończyła studia geograficzne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością nauczycielską – kształtowanie i ochrona środowiska.
W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe z Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka w Tychach.

W latach 1986-2006 pracowała jako nauczycielka.

W latach 2012 - 2014 była dyrektorem operacyjnym i prezesem spółki Armanda Development, zajmującej się rekultywacją zdegradowanych pokopalnianych terenów.
W 2014 r. objęła funkcję dyrektora Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

W 2006 r. została radną Rady Miejskiej w Bytomiu. W latach 2006 - 2012 była zastępcą Prezydenta Bytomia, a w 2012 r. pełniła funkcję Prezydenta i Rady Miejskiej Bytomia.

W latach 2014-2019 sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności za Granicą,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

 

Biuro Senatorskie
Rynek 19, 41-902 Bytom, tel. 575 303 012
czynne:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-16.00


Regionalne Biuro Senatorskie
ul. 3 maja 17/26, 40-097 Katowice, tel. 32 259 72 92
czynne:
poniedziałek-czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Korekta sprawozdania za 2020 r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)