Narzędzia:
Włodzimierz Bernacki

Włodzimierz Bernacki

  • okręg wyborczy nr 34, Tarnów
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji.

Poseł VII-VIII kadencji

 

Urodził się 17 lutego 1960 r. w Proszowicach.

W 1987 r. ukończył studia z zakresu politologii na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2005 r. doktora habilitowanego. W 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1982-83 oraz 1986-1988 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespole Szkół w Proszowicach. W 1988 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kolejno był zatrudniony na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W 2008 r. objął funkcję dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na wspomnianej uczelni. W tym samym roku został profesorem UJ. Jest członkiem Ośrodka Myśli Politycznej. Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego oraz w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów naukowych.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

 

Biuro Senatorskie

Rynek 2, 32-100 Proszowice, tel. 12 307 11 00, czynne: poniedziałek, piątek 9.00-13.00

Rynek 9, 32-700 Bochnia, tel. 143070078, czynne: wtorek, środa, czwartek 9.30-13.30

Rybna 5/3, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 99 90, czynne: poniedziałek- czwartek 10.00-14.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)

Korekta sprawozdania za 2021 r.