Narzędzia:
Rafał Ambrozik

Rafał Ambrozik

  • okręg wyborczy nr 29, Piotrków Trybunalski
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator IX i X kadencji.

Sekretarz Senatu X kadencji.

 

Urodził się 8 grudnia 1979 r. w Rawie Mazowieckiej.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (administracja) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (prawo).

Pracował w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, a następnie przez ponad dekadę w biurze poselskim Janusza Wojciechowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego.

W latach 2014-15 był radnym Województwa Łódzkiego.

W IX kadencji Senatu pełnił funkcję sekretarza Senatu.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Ustawodawczej,

- członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Bezpartyjny.

Biuro Senatorskie
Kościuszki 18, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 668 815 901
czynne:
poniedziałek - piątek 9.00-15.00

Filia:
ul. Rynek 25   Skierniewice 96-100, tel. 518 838 146
adres e-mail:
godziny pracy:  poniedziałek - czwartek : 15.00-17.00, piątek:  9.00 - 14.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)