Narzędzia:
Grzegorz Napieralski

Grzegorz Napieralski

  • Okręg wyborczy nr 98
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.grzegorznapieralski.pl

Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji

Urodził się 18 marca 1974 r. w Szczecinie.

W 2000 r. ukończył studia politologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

W latach 1994–95 był pracownikiem technicznym w Zakładach Graficznych „Kema”. Od 1998 do 1999 r. pracował na stanowisku kierownika ds. promocji w firmie „Reemtsma Polska”. W latach 1999–2001 był sekretarzem wojewódzkiego biura parlamentarno-samorządowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a od 2002 do 2004 r. – doradcą wojewody zachodniopomorskiego.

W latach 2002–04 sprawował mandat radnego Rady Miasta Szczecina.

W okresie 2010–11 był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, a w V kadencji – Komisji Spraw Zagranicznych. W Sejmie VI kadencji przewodniczył Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pełnił też funkcję przewodniczącego Klubu Poselskiego SLD. W VII kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

 

W latach 1995–99 pełnił funkcję sekretarza Rady Miejskiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie. Od 1999 do 2015 r. należał do SLD, był m.in. przewodniczącym Rady Wojewódzkiej tej partii w Szczecinie (1999–2005), jej wiceprzewodniczącym (2004–05), sekretarzem generalnym (2005–08) i przewodniczącym (2008–11).