Narzędzia:
Witold Gintowt-Dziewałtowski

Witold Gintowt-Dziewałtowski

  • Okręg wyborczy nr 84
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.gintowt-dziewaltowski.elblag.pl

Urodził się 11 stycznia 1949 r. w Drewnicy.

Poseł III, IV, V i VI kadencji

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1966-1974 pracował jako księgowy i inspektor finansowy w Inspektoracie PGR w Elblągu. Od 1974 do 1975 r. był przewodniczącym Powiatowej Komisji Planowania w Nowym Dworze Gdańskim, a w okresie 1975-1981 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu. Od 1981 do 1986 r. pełnił funkcję sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR w Elblągu. W okresie 1986-1994 był prezesem spółdzielni mieszkaniowych w Elblągu.

W latach 1994-1997 sprawował mandat radnego Rady Miasta Elbląg, od 1994 do 1998 r. pełnił funkcję prezydenta tego miasta. W okresie 1998-2000 był radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zasiada w zarządzie Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty. Jest członkiem Lions Club, Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku Filatelistów oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska.

W Sejmie III, IV i VI kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a w V kadencji był jej członkiem. W Sejmie III kadencji pracował w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej oraz w Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. W IV kadencji należał do Komisji Finansów Publicznych, a w VI kadencji - do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich; pracował także w Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 84 - powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasto na prawach powiatu Elbląg.