Narzędzia:
Beata Gosiewska

Beata Gosiewska

  • Mandat wygasł w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r.
  • Okręg wyborczy nr 82
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.beatagosiewska.pl

Sekretarz Senatu

Urodziła się 6 marca 1971 r. w Wysokiem Mazowieckiem.

W 1996 r. ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 2009 r. - studia podyplomowe w zakresie audytu, kontroli finansowej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1996-2001 była zastępcą kierownika w spółce "Tomaszewski" w Warszawie. Od 2001 do 2005 r. pracowała jako specjalista w Agencji Rynku Rolnego. W okresie 2005-2011 była zatrudniona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stanowiskach: specjalisty, głównego specjalisty, zastępcy dyrektora i dyrektora.

W latach 2002-2011 sprawowała mandat radnej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, od 2006 do 2010 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tej rady.

Zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest wdową, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 82 - powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski i starachowicki.

Zespoły parlamentarne


Zespoły senackie