Narzędzia:
Tomasz Grodzki

Tomasz Grodzki

  • Okręg wyborczy nr 97
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:

Urodził się 13 maja 1958 r. w Szczecinie.

W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie. Uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a także 2 specjalizacje II stopnia: z chirurgii klatki piersiowej i z transplantologii klinicznej. W 1991 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2003 r. doktora habilitowanego. Od 2010 r. jest profesorem nauk medycznych.

W 1983 r. rozpoczął pracę jako stażysta w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie. Od 1984 r. pracuje w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, od 1998 r. jest jego dyrektorem. W 1995 r. został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii. Od 2003 r. pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w Katedrze Chorób Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest czynnym chirurgiem klatki piersiowej i transplantologiem. Specjalizuje się w przeszczepach płuc.

W latach 2006–2015 sprawował mandat radnego Rady Miasta Szczecina.

W okresie 2003–2004 stał na czele European Society of Thoracic Surgeons. Jako pierwszy Polak został przyjęty na członka American Association for Thoracic Surgery. W latach 1997–2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.