Narzędzia:
Andrzej Wojtyła

Andrzej Wojtyła

  • Okręg wyborczy nr 96
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX

Poseł na Sejm I, III i IV kadencji

Urodził się 1 maja 1955 r. w Kaliszu.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1990 r. uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii, a w 2004 r. – specjalizację z zakresu zdrowia publicznego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. – doktora habilitowanego. W latach 1994–96 pracował jako visiting researcher w Georgetown University w Waszyngtonie. Uzyskał amerykańskie tytuły zawodowe Public health administraion certificate oraz Public health management certificate.

Praktykę zawodową rozpoczął w 1980 r. jako lekarz w szpitalu miejskim w Pleszewie, gdzie pracował do 1992 r. Od 1985 do 1992 r. był też kierownikiem i lekarzem w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Jastrzębnikach. W latach 1992–93 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej, a w okresie 2005–06 – podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 2006 do 2010 r. był głównym inspektorem sanitarnym, a w 2015 r. – powiatowym inspektorem sanitarnym w Kaliszu. W latach 2010–12 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, kierował też tamtejszym Zakładem Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Od 2012 do 2015 r. był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2014 r. wykłada jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Od 2014 r. pracuje jako lekarz w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie, jest też koordynatorem ds. rozwoju tej placówki.

W latach 1990–94 był radnym Rady Gminy Blizanów i delegatem do Sejmiku Województwa Kaliskiego.

Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, członkiem: Zarządu World Prevention Alliance w Lyonie (Francja), Ethnic and Governance Committee w International Prevention Research Institutie w Lyonie (Francja) oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.

W Sejmie I kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W III kadencji był przewodniczącym Komisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego, wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W Sejmie IV kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

Należy do Polski Razem Zjednoczonej Prawicy.