Narzędzia:
Łukasz Mikołajczyk

Łukasz Mikołajczyk

  • Okręg wyborczy nr 95
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.mikolajczyk.senat.pl

Sekretarz Senatu IX kadencji

Urodził się 12 sierpnia 1977 r. w Ostrowie Wielkopolskim.

W 2000 r. uzyskał licencjat z informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a tytuł magistra z tego samego kierunku w 2003 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, w 2006 r. public relations i zarządzania kryzysowego na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a w 2014 r. z zakresu resocjalizacji i socjoterapii na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gnieźnieńskiej Milenium.

W 1999 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki i informatyki w szkołach w Ostrowie Wielkopolskim: IV Liceum Ogólnokształcącym (1999–2007), Szkole Podstawowej nr 3 (1999–2000), Gimnazjum nr 2 (2000–02), Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony (2001–02), Publicznym Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej (2002–07) oraz w Liceum Ogólnokształcącym Spółdzielni Oświatowej (2002–07). W latach 1999–2002 uczył w szkole podstawowej w Radłowie, a w od 2002 do 2007 r. – w Policealnej Szkole Biznesu w Poznaniu, filii w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie 2007–15 zajmował stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim.

Sprawował mandat radnego Rady Powiatu Ostrowskiego w latach 2010–15.

Jest twórcą Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi”, działającego na rzecz szeroko pojętej edukacji, nauki i kultury, w latach 2012–15 pełnił funkcję członka jego zarządu. Ma uprawnienia egzaminatora Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i certyfikat lidera programu Intel „Nauczanie ku przyszłości”.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.